Výrobní zázemí

  • Areál výroby ocelových konstrukcí a mostů

    Základna podléhá průběžnému auditu jakosti a splňuje náročné požadavky normy EN 10260 EXC4. Současně splňuje kriteria pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a mostů na stavbách SŽDC.

  • Mostní provizoria

    Disponujeme úložištěm mostních provizorií včetně prefabrikovaných úložných prahů a dočasných podpor PIŽMO.