POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Výstavba Komenského mostu v Jaroměři

Typ: Ocelové konstrukce
Investor: Město Jaroměř

Historický železný most Komenského v Jaroměři  postavený v roce 1885 byl nenávratně poškozen velkou povodní v červnu roku 2013. Z původní podoby mostu bylo zachováno  pouze architektonické řešení nábřežních pilířů a byl postaven most zcela nový s vyloučením jakýchkoli podpor v korytě řeky.

Most je trvalý, půdorysně přímý, ocelový s horní mostovkou.Konstrukce vlastního mostu je ocelová předpjatá konstrukce s třemi předpjatými táhly, ve tvaru ploché paraboly, tvořící v příčném řezu trojúhelníkové schéma, do kterého  jsou prostřednictvím třícípých prvků přenášena horizontální a vertikální zatížení. Síly vzniklé v táhlech od předpětí a od zatížení lávky se přenesou na obou koncích mostu do páteřní konstrukce mostu a částečně do jejích podélníků. Páteřní konstrukci tvoří ocelová trubka o průměru 762 mm, která  má svislé vzepětí části kruhového oblouku 1050 mm a třícípé příčné nosníky v osové vzdálenosti  6000 mm umístěné radiálně na osu páteřního nosníku (tj. osy příčníků se sbíhají v jednom bodu).  Na pravém břehu je most uložen na pevném a na levém břehu posuvném hrncovém ložisku. Příčná stabilita je zajištěna na obou stranách dvěma rektifikovatelnými předepnutými táhly. Lávka tak působí svými reakcemi na opěry jako prostý nosník.Součástí výstavby byla sanace obou opěr a předpolí včetně montáže vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Most  slouží k převedení pěšího a cyklistického provozu přes řeku Labe a svoji konstrukcí umožňuje vjezd záchranných složek a vozidel údržby s nosností  do 3,5 tun