POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava mostu v km 82,624 trati Praha hl. nádraží – Turnov

Typ: Ocelové konstrukce
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Oprava mostu v km 82,624 trati Praha hl. nádraží – Turnov

Investor:

Správa železniční dopravní cesty s. o.

 

 

Jedná se o přemostění řeky Jizery, tvořené dvěma ocelovými konstrukcemi o jednotlivém rozpětí 41,2 m. Celková délka mostu je 92,75 m.

Byla provedena obnova protikorozní ochrany ocelových konstrukcí mostu v rozsahu 5765 m2. Spodní stavba byla otryskána a hloubkově přespárována, byly vyměněny mostnice a pozednice v celkovém počtu 146 kusů. Dále byly opraveny podlahy a pojistné úhelníky včetně jejich uložení a upevnění. Bylo opraveno a nově osazeno malé dilatační zařízení včetně nových upevňovadel kolejnic, umožňujících jejich dilataci v mostních předpolích.

Na lávce pro pěší byla stávající dřevěná podlaha vyměněna za ocelové rošty, které pod sebou mají nové podlahové nosníky.

Přístupové schodiště k lávce bylo komplexně sanováno za pomoci stavební chemie.