Realizace protipovodňových opatření a odstranění povodňových škod

Divize mostních staveb realizuje v rámci firmy Chládek a Tintěra kromě mostů také veškeré inženýrské stavby, mezi nimiž nejvýznamněji vystupují stavby protipovodňových opatření. Tyto stavby zahrnují sypané hráze, hlubinné štětové těsnící stěny, železobetonové stěny, vakové jezy a mobilní hrazení.

 


Realizované stavby