Modernizace nástupišť

Významným prvkem našeho výrobního programu je výstavba a rekonstrukce železničních nástupišť, kde jedním ze základních požadavků na veškerá zařízení pro osobní přepravu je jejich taková podoba, která zaručí maximální bezpečnost železničního provozu a současně dotváří celkové vnímání a hodnocení cestující veřejnosti pohled na železniční dopravu jako celek.

Získané zkušenosti s výstavbou malých železničních stanic, zastávek a s rekonstrukcemi významných železničních uzlů osobní přepravy úročíme na mnoha stavbách zahrnující práce na nástupištích, přístupových komunikacích, nadchodech a podchodech, přístřešcích a zároveň přispíváme ke zvýšení komfortu pro cestující veřejnost během přepravy.


Realizované stavby