Modernizace a rekonstrukce tunelů

První rekonstrukci ostění žel. tunelů jsme realizovali v roce 2005. Od té doby jsme získali široké zkušenosti při různých opravách, rekonstrukcích a sanacích ostění tunelů včetně dodatečného kotvení výrubu nebo rekonstrukcích tunelových portálů. Mezi nejvýznamnější stavby je možné zařadit opravy Harrachovského, Jívovského, Bohuslavického a Hornotanvaldského tunelu.


Realizované stavby

Sanace Jívovského tunelu

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc

Ze závěrů průzkumu vyplynulo, že v úsecích s ostěním dochází k průsakům vody, zejména z dilatačních (pracovních) spár. Více