Výstavba klenbového propustku z prefabrikovaných dílců

Datum: 13. 11. 2019
Kategorie: Mostní stavby

Stavba je realizována v blízkosti žst. Běšiny trati Horaždovice – Klatovy, kde bude zajišťovat převedení vodoteče a přívalových vod přes železniční násep.


Stavba klenbového  propustku z prefabrikovaných dílců je zakládána na slojích šumavských mokřadú. Výlukové práce v délce 37 dní obsahují vyjmutí mostního provizoria, odtěžení železničního náspu, převedení stávající vodoteče, demolici původní kamenné stavby, založení a zhotovení základů pod úrovní vodoteče, sestavení tubusu z prefabrikátů, provedení izolací, zpětné zhotovení vytěženého žel. náspu a montáž kolejového svršku. Ostatní dokončovací práce budou provedeny po zavedení železničního provozu na trati.

ZDE se můžete podívat na průběh rekonstrukce.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD