V Pardubicích vyroste nová lávka přes Labe

Datum: 04. 5. 2020
Kategorie: Mostní stavby

Její výstavba byla oficiálně zahájena.


V pondělí 4.5.2020 jsme poklepáním základního kamene zahájili výstavbu lávky v Rosicích nad Labem, jejímž účelem je bezkolizní převedení chodců a cyklistů mimo stávající úzký silniční most. Nosná konstrukce lávky je navržena jako spřažená ocelobetonová s dvojicí ocelových plnostěnných nosníků proměnné výšky a mostovkou z prefabrikovaných desek. Celková délka nosné konstrukce je 108,9 m.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD