Most ve Svinarech slavnostně otevřen

Datum: 14. 5. 2019
Kategorie: Mostní stavby

7. května za účasti významných představitelů kraje a města Hradec Králové byl slavnostně otevřen most plukovníka Šrámka ve Svinarech.


Most s rozpětím 75 metrů převádějící přes řeku silnici III. třídy, chodník a inženýrské sítě po 111 letech nahradil most původní a umožní díky dvěma jízdním pruhům plynulejší dopravu. Jednopolová konstrukce navíc přispěje k větší bezpečnosti okolní zástavby v případě stoleté vody.

Stavba byla extrémně náročná na koordinaci jednotlivých prací a zejména na čas. Museli jsme se  vypořádat s technologicky náročnými operacemi, mezi něž patřila např. demontáž stávající konstrukce se zachováním části mostu, výstavba dočasné skruže, betonáž mostovky v jednom taktu a montáž ocelových oblouků. Vše zmiňované kladlo vysoké nároky na profesní odbornost a spolupráci všech účastníku výstavby, bez toho by nebylo možné dílo v odpovídající kvalitě a času splnit. Celkové náklady  činily 70 mil. Kč bez DPH a stavbu jsme prováděli ve sdružení se společností Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD