Výrobní zázemí

 • Logistická a výrobní základna Pardubice

  Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. disponuje moderně vybavenou logistickou a výrobní základnou. Součástí základny jsou prostory pro regeneraci výhybek a výhybkových součástí, doplněné mobilními jeřáby a montážní halou.

 • Stacionární svařovny kolejnic

  Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. úzce spolupracuje se stabilními svařovnami kolejnic Regena spol. s r.o. a Duchcovská svařovna a.s., vybavenými moderní svařovací technologií na svaření kolejnic do dlouhých kolejnicových pasů, výhodné zejména pro průmyslovou regeneraci kolejnic.

 • Technologie Traťové stroje

  Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. používá většinu moderních technologií, používaných při pracích na železničním svršku i spodku.

 • Technologie Speciální stroje, zemní práce a jeřáby

  Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. disponuje pružným parkem dvoucestných strojů pro práce na železničním svršku, což umožňuje efektivní práci zejména v krátkých stavebních etapách.