Údržba kolejí a regenerace součástí železničního svršku

Divize kolejových staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. nabízí regeneraci železničního svršku (jehož součástí je například navařování součástí výhybek, svařování dlouhých kolejnicových pasů, broušení kolejí apod.) při regeneraci součástí železničního svršku spolupracujeme s ostatními divizemi firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Regeneraci součástí žel. svršku doplňuje nabídka kolejnicových zarážedel a součástí žel. svršku na montážní základně v Pardubicích.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD