Modernizace a přestavby železničních uzlů

Divize kolejových staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se podílí na přestavbě a modernizaci železničních uzlů. A to nejenom na novostavbách, ale i na údržbě železniční infrastruktury Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, jako jsou například železniční uzly žst. Praha hl.n., Uhříněves, Čeká Třebová, Břeclav, Kolín a další významné železniční uzly po celé České republice.


Realizované stavby

Oprava výhybek číslo 88ab, 92ab, 93 a 97 v žst. Pardubice

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Oblastní ředitelství Hradec Králové

V železniční stanici Pardubice byly rekonstruovány křižovatkové výhybky včetně napojených výhybek v koleji č.1 a č. 2 na hlavní trati Pardubice – Praha. Bylo upraveno trakční vedení, zabezpečovací zařízení a na výhybkách byly namontovány elektrické ohřevy výhybek pro lepší údržbu v zimním období. Na výhybky byly také instalovány ekoslidy pro lepší chody jazykových částí. Více