POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava žel. svršku na trati Jaroměř - Trutnov hl.n. v km 22,360 - 42,130

Investor: SŽDC, s.o.

Obnova 2 300m trati v úseku Červený Kostelec – Olešnice. Jednalo se o komplexní čištění štěrkového lože strojní čističkou ZRM79 s vozy MFS40, které prováděla dceřiná firma holdingu enteria - Hrochostroj a.s. Dále probíhala výměna betonových pražců a výměna kolejnic. Bylo zřízeno 5 ks nových přejezdů konstrukce STRAIL. V rámci výluky proběhla i rekonstrukce 4ks výhybek v žst. Červený Kostelec.