Kompletní přestavby a opravy železničního svršku a spodku

Divize kolejových staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. zajišťuje kompletní přestavby a opravy železničního svršku a spodku po celé České republice. Jde například o zvyšování traťových rychlostí v mezistaničních úsecích, opravy výhybek v železničních stanicích a odstraňování závad zjištěných při pravidelné diagnostice tratí. U oprav železničního spodku jde především o zvýšení únosnosti a stability tělesa železničního spodku.


Realizované stavby

Oprava koleje Bezděz – Okna

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

V dotčeném úseku Bezděz – Okna km 18,812 – 23,250 došlo k výměně stávajících pražců, jednotlivé i souvislé výměně kolejnic, opravě železničních přejezdů. Více


Oprava traťové koleje Litice nad Orlicí – Žamberk km 80,126 - 82,538

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.

Předmětem díla byla souvislá výměna dřevěných pražců a opotřebených kolejnic včetně kompletů upevnění, odstranění závad ve štěrkovém loži jeho pročištěním, oprava GPK do projektovaných parametrů, pročištění odvodnění a odstranění závad, a zajištění původních parametrů koleje. Více


1 2 3 4
Poslední