Revitalizace trati Týniště n. O – Broumov

Datum: 07. 2. 2019
Kategorie: Kolejové stavby

V roce 2019 dále pokračuje stavba „Revitalizace trati Týniště n. O – Broumov.


Přípravné práce pro etapu, která bude realizována na úseku Náchod – Hronov ve výluce od 13.3 – 28.5., budou zahájeny na začátku února. Během výluky proběhne v žst. Náchod rekonstrukce hronovského zhlaví. Ve zhlaví bude vloženo 6ks výhybek a položeno 1004m koleje. V úseku  Náchod – Hronov  bude rekonstruována část žel. svršku mezistaničního úseku. Jedná se celkem o 908m koleje. Na úseku budou zrealizovány 4 železniční přejezdy s celopryžovou konstrukcí s navazujícími úseky vozovky a chodníků.

Práce budou pokračovat ve výluce na úseku Opočno – Náchod ve výluce od 29.5 – 11.6. V této výluce   bude provedena úprava geometrické polohy koleje (propracování)  broušení kolejnic  a vyhýbek, dokončení drážních stezek a zřízení bezstykové koleje.