Informace o zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. je provozovatelem sportovního centra H-centrum, všechny relevantní informace ke zpracování osobních údajů při činnosti sportovního centra H-centrum (tj. informace o zpracování osobních údajů zákazníků centra, trenérů centra a účastníků kempů pořádaných centrem) naleznete na jeho webových stránkách zde).

Všechny podstatné informace (vyjma informací o zpracování osobních údajů při činnosti H-centra) naleznete v dokumentech dostupných níže.

Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v dokumentu UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ.

Informace jsou dále po snazší srozumitelnost poskytovány dle kategorie subjektů údajů, a to: