Pokládka metalických a optických vedení

Metalická a optická vedení pokládáme buď samostatně nebo do společné výkopové trasy. U optické trubky se po pokládce provede tlaková zkouška a následně se stlačeným vzduchem zatáhne vlastní optokabel. U metalických kabelů se po pokládce provádějí elektrická měření. Na základě požadavků objednatele se trasa geometricky zaměří.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD