Opravné práce v oblasti zabezpečovací techniky na železnici

V oblasti zabezpečovací techniky na železnici jsou naší náplní opravy a úpravy přejezdových, staničních a traťových zabezpečovacích zařízení. Jedná se o opravy vadných napájecích a signalizačních vedení, výměnu venkovních prvků, celkové opravy těchto zařízení s náhradou elektromechanických prvků elektronickými. Při úpravách nebo rušení venkovních prvků provádíme nutné úpravy v řídících logikách těchto zařízení.

Na železnici stále jsou ale i zastaralé typy zařízení, které jsou sice postupně nahrazovány novými, ale přesto je jich stále poměrně velké množství. Jedná se např. o mechanické přestavníky a závorníky, návěstidla nebo mechanické závory, které jsou ovládány prostřednictvím drátovodů. V omezeném množství provádíme i tyto opravy.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD