Investiční výstavba na železnici

Pro Správu železniční dopravní cesty provádíme v rámci investic výstavbu přejezdových zabezpečovacích zařízení, čímž dochází ke zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy. Vlastní logika zařízení je reléová nebo plně elektronická, pro detekci drážního vozidla se používají počítače náprav. Tato oblast je v současnosti velmi perspektivní.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD