Divize

Kolejové stavby

Kolejové stavby jsou jedním ze základních produktů firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.. Divize Kolejových staveb vznikla v roce 1996 a těžiště její činnosti se soustředí především na trh dopravní infrastruktury SŽDC.


Silniční stavby

Divize silničních staveb je součástí firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. od roku 1996. Založení divize bylo ze strany majitelů společnosti strategickým rozhodnutím, které bylo podpořeno důvodem zajištění větší komplexnosti služeb pro naše obchodní partnery v oblasti dopravního stavitelství.


Mostní stavby

Mostní stavby jsou od r. 1998 pevnou součástí produktového portfolia firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.. Divize mostních staveb ve svých počátcích soustředila svou činnost především na trh železniční dopravní infrastruktury. Postupným vývojem, především vysokou kvalitou prováděných prací a získaným know-how, začala naše divize postupně pronikat i na mimodrážní trh realizací staveb silničních mostů pro jednotlivé krajské správy silnic a ŘSD.


Projekční inženýring

Projekční inženýring se se soustřeďuje zejména na projektování dopravních staveb. Provádíme jak návrhy staveb kolejových, tak i silničních. V poslední době se však orientujeme i na oblast pozemních staveb.  Realizujeme projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení.


Svařování

Svařování kolejnic je činnost, kterou firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. nabízí již od svého založení v roce 1994. Během dlouholetého působení na stavebním trhu jsme si vybudovali pevné místo na špici v tomto oboru v ČR.


Pozemní stavby

Historický vznik divize Pozemních staveb, ve firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se počítá od roku 2000. Hlavním důvodem byla celofiremní tendence rozšiřování a doplňování nabídky stavebních prací mimo stávající produkty, zejména dopravních staveb.


Doprava

Divize Doprava a Mechanizace je výrobně servisní středisko firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., které poskytuje své služby jak všem firmám holdingu enteria a.s., tak i externím zákazníkům. Všechny naše stroje poskytujeme s profesionálně vyškolenou obsluhou.


Elektro stavby

Divize elektro je nejmladší součástí firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a její počátky sahají do roku 2008. O jejím vzniku bylo rozhodnuto na základě rostoucího objemu stavebních prací na železnici a s tím souvisejících nutných prací  hlavně v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky.


Facility management

Facility management vznikl jako paralelní produkt u divize Pozemních staveb v roce 2008. Podařilo se jej udržet a rozšířit. Na počátku byla předmětem pouze drobná údržba objektů.