Výstavba nového letištního terminálu v Pardubicích v plném proudu

Datum: 02. 12. 2016
Kategorie: Pozemní stavby

Přes počáteční potíže spojené s chybami v projektu stavba zdárně pokračuje.


Po dokončené demolice  starých skladů a dočištění  pozemků  a skrývky ornice pod budoucí komunikací, vyrostla protihluková stěna podél příjezdové komunikace. V  současnosti probíhá montáž Prefa konstrukcí na odletové hale, bednění, armování a betonáž základových konstrukcí na příletové hale a také pod terminálem a výstavba dešťové kanalizace. Po dokončení těchto prací se stavbaři chystají na montáž Prefa konstrukcí na příletové hale. Celý terminál (včetně příjezdových komunikací) v hodnotě 256 miliónů korun  má být dokončen v červenci příštího roku.  

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD