Výstavba klenbového propustku z prefabrikovaných dílců

Datum: 13. 11. 2019
Kategorie: Mostní stavby

Stavba je realizována v blízkosti žst. Běšiny trati Horaždovice – Klatovy, kde bude zajišťovat převedení vodoteče a přívalových vod přes železniční násep.


Stavba klenbového  propustku z prefabrikovaných dílců je zakládána na slojích šumavských mokřadú. Výlukové práce v délce 37 dní obsahují vyjmutí mostního provizoria, odtěžení železničního náspu, převedení stávající vodoteče, demolici původní kamenné stavby, založení a zhotovení základů pod úrovní vodoteče, sestavení tubusu z prefabrikátů, provedení izolací, zpětné zhotovení vytěženého žel. náspu a montáž kolejového svršku. Ostatní dokončovací práce budou provedeny po zavedení železničního provozu na trati.

ZDE se můžete podívat na průběh rekonstrukce.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
) ) POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD