Slavnostní otevření Tyršova mostu v Jaroměři

Datum: 14. 12. 2018
Kategorie: Mostní stavby

V pátek 30. listopadu 2018 za účasti zástupců investora, zhotovitele, NPÚ Josefov a široké veřejnosti proběhlo slavnostní otevření Tyršova mostu v Jaroměři.


V úvodním proslovu starosta města Jaroměře, Josef Horáček, poděkoval za bezproblémový průběh výstavby a poděkoval všem zúčastněným za jejich nasazení a přístup. Sérii proslovů zakončil  ředitel Národního památkového úřadu Josefov a zastupitel města Jaroměř Ing. Jiří Balský. Slavnostní ceremoniál ukončilo symbolické přestřižení pásky a spuštění provozu na most.

Tyršův most v Jaroměři převádí místní komunikaci přes řeku Labe. V rámci rekonstrukce došlo k sejmutí zábradlí včetně kamenných sloupků, celoplošné otryskání konstrukce tlakovou vodou, sanaci nosné konstrukce, zřízení nové výplně oblouku klenby z lehčeného betonu včetně osazení nových odvodňovačů a nanesení stříkané bezešvé izolace, opětovný zásyp odhalených částí mostu, osazení kamenných říms a zábradlí a znovuobnovení vozovkovévho souvrství včetně chodníků.

 

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD