Rekonstrukce mostu ve Svinarech zahájena.

Datum: 18. 5. 2018
Kategorie: Mostní stavby

Most přes Orlici z roku 1907 je v havarijním stavu.


Stávající most sloužil pouze pro pěší a pro převedení inženýrských sítí . Nový most bude převádět silnici III/3082, chodník a přeložky inženýrských sítí.

V současné době došlo k montáži podpůrných věži pro demontáž mostu a přeložkám inženýrských síti a dalším přípravným pracím pro přesun lávky pro pěší. Stávající lávku je nutné pro potřeby výstavby nového mostu a zároveň pro zachování přechodu pro pěší a přenosu inženýrských sítí přesunout do polohy minimálně 10 m od osy nového mostu. V nové poloze je nutné pro lávku vybudovat nové opěry a provizorní pilíř v korytě řeky.Reportáž zde..

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD