Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice

Datum: 27. 12. 2013
Kategorie: Mostní stavby

Stavba probíhala ve ztížených podmínkách pro založení stavby v korytě řeky Sázavy a byla řešena ve třech stavebních objektech – Železniční svršek, Rekonstrukce mostu a Přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika.


Po demontáži železničního svršku byla snesena stávající ocelová konstrukce a provedena demolice středního pilíře a části opěr. Následovala betonáž nových úložných prahů opěr, mikropilotové založení pilíře, betonáž základu, dříku a úložného prahu pilíře a kamenný obklad dříku pilíře. Nová ocelová konstrukce, složená z příhradových nosníků a ortotropní desky, byla svařena na místě do jednoho celku,zasunuta do otvoru a osazena mostními závěry. Byla provedena přeložka sdělovacího kabelu ČD - Telematika, zřízeno nové průběžné kolejové lože, nový železniční svršek a přechodové oblasti mostu.