Podjezdy pod železniční tratí v České Třebové zprovozněny

Datum: 18. 10. 2017
Kategorie: Mostní stavby

Za účasti hejtmana Pardubického kraje pana Martina Netolického byla dne 17. října slavnostně zprovozněna stavba Optimalizace průjezdního profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové.


Tato stavba probíhala souběžně se stavbou SŽDC s názvem „Rekonstrukce mostu v km 244,879 trati Brno - Česká Třebová“. Cílem bylo zkapacitnění průjezdu pod stávající soustavou drážních mostů, které převádí železniční trať Česká Třebová – Brno a kolejiště železniční stanice Česká Třebová. Vzhledem k rozšíření průmyslové zóny v Semaníně bylo potřebné zajistit bezproblémový přístup pro nákladní i osobní dopravu. Stávající stav neumožňoval míjení vozidel, neboť jeho šířkové uspořádání nebylo dostatečné. Nové řešení toto umožňuje a tím zlepšuje bezpečnost a plynulost dopravy na silnici III/35847.

Stavební náklady činily 118 mil. Kč, investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje a zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a Eurovia CZ, a.s. Více..

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD