Obnova mostu "Okrouhlice" úspěšně pokračuje

Datum: 26. 6. 2017
Kategorie: Mostní stavby

V nočních výlukách železničního provozu od 23.6. do 26.6.17 proběhla náročná akce - vložení ocelových nosníků s prefabrikovanými deskami na mostní opěry mostu e.č.150- 022 Okrouhlice jeřábem o nosnosti 220t.


Celá stavba řeší  problematiku obnovy stávajícího mostního objektu ležícího na silnici II/150 a převádějící ji přes dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať TÚ 1201 (639 HRE) Šatov – Kolín v ž. km 232,580-232,695. Jedná se o kompletní demolici stávajícího a výstavbu nového mostního objektu. Konstrukce nového mostu se skládá z ocelových nosníků a spřažené předpjaté železobetonové desky. Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých komunikací.V průběhu výstavby je  omezen silniční provoz v místě stavby přes vložené mostní provizorium.

 

 

 

 
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD