Novostavba venkovních šaten ve sportovním areálu v Jičíně slavnostně předána

Datum: 12. 10. 2017
Kategorie: Pozemní stavby

Ve čtvrtek 12.října proběhlo slavnostní otevření objektu centrálního provozního zázemí jičínského sportovního areálu a pro sportovce se jedná o nepopsatelnou změnu k lepšímu.


Dílo, které nese název Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu, stálo zhruba 48 milionů Kč včetně DPH. S financováním pomohla dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši přibližně 13 milionů Kč. Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. zvítězila ve výběrovém řízení a město Jičín s jejími zástupci podepsalo smlouvu v červnu 2016. Práce trvaly 14 měsíců. Hrubá stavba byla provedena především v květnu 2017, v červnu následovalo osazení oken a dveří a také instalace rozvodů vody, kanalizace, elektro a vytápění. Úpravu vyžadovaly také venkovní rozvody areálové kanalizace (oddílné a dešťové), vodovodu a silnoproudu; nutné bylo i zpevnění venkovních ploch. Celkový obestavěný prostor čítá 7813,44 metrů krychlových, plocha vlastního objektu je 858,62 metrů čtverečních.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD