Most ev.č. 360-012 Ústí nad Orlicí

Datum: 09. 5. 2019
Kategorie: Mostní stavby

Vložení mostního provizoria


Z důvodu havarijního stavu mostu z roku 1949, který převádí komunikaci II/360 přes vodní tok Třebovka, došlo k nahrazení nevyhovující nosné konstrukce provizorním mostem typu Bailey Bridge o délce 18,3 m. V sobotu 04.05.2019 byla tato konstrukce vložena za pomocí jeřábu na místo původního mostu.

Po dokončení montáže mostního provizoria bude 12.5.2019 objekt uveden do provozu a provoz bude řízen kyvadlově.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD