I/37 MÚK Stéblová

Datum: 15. 11. 2013
Kategorie: Silniční stavby

Stavba I/37 MÚK Stéblová doplňuje stavbu „I/37 Hrobice - Ohrazenice“ (PDPS, SUDOP PRAHA a. s., 8/2008, kategorie S 24,5/100). Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.


Stavba I/37 MÚK Stéblová doplňuje stavbu „I/37 Hrobice - Ohrazenice“ (PDPS, SUDOP PRAHA a. s., 8/2008, kategorie S 24,5/100). Místo nevyhovující stávající křižovatky Stéblová v km cca 41,5 silnice I/37 je navržena MÚK Stéblová s normovými délkami odbočovacích a připojovacích pruhů a normovou návrhovou rychlostí ve větvích křižovatky. Součástí stavby je i vyvolaná přeložka silnice třetí třídy III/0376 do obce Stéblová v délce 430 m. Stavba si vyžádá také úpravy stávajících inženýrských sítí a prodloužení podchodu pro pěší, které jsou předmětem samostatných stavebních objektů.

Termíny:   

  • podpis smlouvy:     11.10.2013
  • předání staveniště:    23.10.2013
  • termín dokončení:    do konce roku 2014

NAPSALI O NÁS

http://pardubice.idnes.cz/mezi-hradcem-a-pardubicemi-padne-omezeni-rychlosti-na-90-km-v-hodine-1cu-/pardubice-zpravy.aspx?c=A131111_1998348_pardubice-zpravy_jah
POVOLEN DOWNLOAD